2004 A-Khioh賞【台語文創作獎】入選名單

★Hō-ló 語組★

【A-Khioh阿却賞】──小說組頭賞:Voyu Taokara Lâu《Puigcerda Nuevo》
【A-Khioh阿却賞】──劇本組頭賞:無
【Pe̍h-līng-si白鷺鷥賞】──小說組二賞:A-hi《Kāng梯--ê》、Tōa-thâu-liân《A-lân》
【Pe̍h-līng-si白鷺鷥賞】──劇本組二賞:Ngiuu Qahunx《A-kài sàng》、Voyu Taokara Lâu《內籬á》

★Hak-fa 組★ (無取名次,評定入選)
胡永鋒《大邦仔回想曲》、羅秀玲《啄咕》
邱鑫坤《故鄉幽情──西勢尾伯公》、陳美蓉《夢》

★原住民語組★ (無取名次評定入選)
Dakanow Ruruang《Gu Ina》

留言