2016年5月27日 星期五

(歡迎分享)黨外秘辛VS轉型正義講座


林樹枝先生 白色恐怖政治受難者
陳婉真女士 前立委/甲午變天執行長
時間:2016/06/13(拜一)暗時7:20~9:20
地點:台北市萬華區中華路一段106號9樓 (捷運西門站6號出口)
主辦單位:李江却台語文讀冊會

--------------------------------

各位基金會ê朋友逐家平安:
基金會真榮幸,有tsit个機會邀請陳婉真kap林樹枝兩位建國sia̋n-pái來演講座談,guán mā誠懇邀請逐家來tàu鬧熱、tàu phâng場,時間地點lóng寫tī海報--裡。

陳sia̋n-pái是對抗第二外來政權ê第一戰將,斯當時用汽油彈kap in對衝,絞起滿天ê風雲,到tsit-tsūn iáu hōo lán siàu念,tsit擺伊beh講ê主題是40年代(1940~1949)lán台灣發生ê代誌, 包含第一个外來政權開始皇民化、國語家庭、台灣人日本兵戰死失蹤五萬人、1945年大轟炸等;suà--落-來第二外來政權ê二二八大屠殺、清鄉、白色恐怖、四萬換一khoo、搶奪台灣地主土地ê德政等。人講狗走豬來,請你聽陳sia̋n-pái khuann-khuann仔講--出-來。陳sia̋n-pái m̄-nā講出lán久年ê枉屈,mā beh講出beh按怎用轉型正義來排解lán ê鬱卒。

林賢拜beh講ê題目是美麗島事件ê時,施明德逃亡ê祕密,實情彎彎曲曲,bē輸探偵小說。現此時施明德閒閒無代誌做,專門告人做tshit-thô,guán基金會驚人告,m̄敢講siunn濟,林sia̋n-pái是「大坐監家」,坐監牢親像行灶跤,beh告告伊就好,你做聽眾觀眾,保你無代誌,免煩惱。

兩位sia̋n-pái lóng用真濟時間研究tsit兩个題目,mā將in ê心得寫tī《消失的40年代》kap《26天大逃亡》兩本冊--裡,訂價是500 khoo kap 400 khoo,請你有錢phâng錢場,無錢phâng人場。

2016年5月26日 星期四

歡迎報名第20屆世界台語文化營!有附設囡仔營,歡迎大人chhōa囡仔來參加
營隊日期: 2016/7/8(五)~10(日)
地點: 國立成功大學
主題:語言平等kap轉型正義
Download 海報 || 簡章&報名表

2016年5月25日 星期三

2016台語白話字文物史蹟導覽活動

Tâi-gí PE̍H-OĒ-JĪ Bûn-bu̍t Sú-chek Tō-lám Oa̍h-tāng

活動網址 https://docs.google.com/forms/d/1rxD0R8TdkruqgTS-D5p9wltrGH0q5t8x6DleN7rIWts/viewform?c=0&w=1

主辦:成大台灣語文測驗中心、台灣羅馬字協會、長榮中學、台灣教會公報社

2016第3屆台灣羅馬字文化節系列活動:慶祝台灣字報紙《台灣府城教會報》創刊131周年! 台灣人作伙來認捌台語文物歷史、體驗百年印刷術! 免費導覽活動,歡迎報名參加。
聯絡專線: 06-2096384
Email: tlhemail@gmail.com

圖片來源:蔣為文FB

2016年5月24日 星期二

台北囡仔台語夏令營~趕緊報名


舉辦單位
指導單位|台灣基督教長老教會總會族群母語委員會
主辦單位|台灣基督長老教會雙連教會教社委員會
協辦單位|台灣母語聯盟、台灣羅馬字協會、財團法人李江卻台語文教基金會、財團法人鄭福田文教基金會
活動事項
日期|2016年7月26日(二)~29日(五)
時間|上午8:45~下午4:30
地點|雙連教會7~8樓 (台北市中山區中山北路二段111號7~8樓)
內容|台語文系列活動
   (台羅拼音、童詩童謠、囡仔古朗讀、文章朗讀、戲劇表演與童玩製作教學等)。
對象|國小一年級至六年級學生,預計100人,額滿截止。
費用|新台幣1,000元整/名(含講師費、教材費、餐費、茶點費、保險費、獎品等),參加者請自備餐具與飲水用杯。
聯絡|請親臨九樓辦公室或電洽(02)2541-5390陳美先幹事,謝謝!

資料出處  http://www.slpctaipei.org/#!tai-gi-summercamp/c1exk

第十一屆蔡瑞月文化論壇


台語劇〈最後ê徛家〉由李江却台語文教基金會陳豐惠擔任台語指導


蔡瑞月女士以蔡瑞月舞蹈研究社為基地深耕舞蹈藝術,將台灣舞蹈荒漠澆灌為文化綠洲,為台灣締造璀璨的舞蹈文化。在台灣文化發展的艱辛歷程裡,也有許多如蔡瑞月女士的代表人物,為台灣的文學、音樂、美術、影像、宗教、醫學等領域,奉獻生命、傳承文化,累積豐富的人文資產,蔡瑞月文化基金會希望透過文化論壇將這些重要的故事與歷史留存並活化。2016年度第十一屆文化論壇以馬偕醫師來台灣傳道、行醫並奉獻的生命經歷規劃內容,以舞蹈、戲劇、文化論壇,呈現台灣之典範,期能觸動新生代、民眾深入認識台灣文化內涵。
論壇召集人:鄭仰恩
舞蹈演出編舞者:詹天甄、莊媛婷
戲劇演出導演:吳易蓁
論文發表:
周婉窈老師(台灣大學歷史系教授):「馬偕在台灣史上的角色和地位」
戴寶村老師(政治大學台灣史研究所教授):「馬偕來台的時空背景與時代意義」
詹素娟老師(中央研究院台灣史研究所副研究員):「從原住民的觀點來看馬偕」
鄭仰恩老師(台灣神學院教會歷史學教授):「穿越時空看馬偕」
座談會講者:
魏耀揮校長(馬偕醫學院校長暨醫學系專任教授)
陳俐甫老師(真理大學助理教授・牛津學堂管理主任)
甘露絲老師(淡江中學老師・加拿大長老教會宣教師)
陳冠州老師(淡江中學公關室主任)
蘇文魁老師(淡江中學校史館館長・淡水教會長老)
洽詢電話:02-25237547,02-25605724
演出及售票地點:蔡瑞月舞蹈研究社
票 價:250元
主辦單位|財團法人台北市蔡瑞月文化基金會
合辦單位|馬偕紀念醫院.加拿大駐台北貿易辦事處 (CTOT)
協辦單位|馬偕醫學院.真理大學校史館.淡江中學
                  台灣神學院史料中心.千里步道協會
                  台灣基督長老教會總會歷史委員會
                  李江却台語文教基金會
                  蔡瑞月舞蹈研究社營運管理處
承辦單位|蕭靜文舞團

2016 文化論壇6/3   14:00-15:50 (五) 記者會
             14:00-14:20 貴賓致詞
             14:20-14:30 行動劇
             14:40-15:00 舞蹈
             15:10-15:50 台語劇〈最後ê徛家〉

6/4   13:00-16:40 (六) 文化論壇
             13:00-14:30「文化論壇」子題:
          『回顧與評價:到處人猶說馬偕』
             14:30-14:50 Q&A
             15:00-15:20 舞蹈
             15:20-16:00 台語劇〈最後ê徛家〉
             16:10-16:40 八角塔男聲合唱團

6/5   13:00-16:10 (日) 座談會
             13:00-14:50 「座談會」子題:
        「傳承與展望:因應時代展新意」
14:50-15:10 Q&A
15:10-15:30 舞蹈

15:30-16:10 台語劇〈最後ê徛家〉

2016年5月11日 星期三

滅火器樂團贊助李江却台語文教基金會REBORN新專輯少量,先搶先贏!台語用字校正:李江却台語文教基金會
滅火器 4th Album『REBORN』一塊:NT$ 400 (郵資另外算)
未來iáu tī hia,繼續向前行! 新ê ínn tuì傷痕探頭出--來,是汗水kap目屎灌沃生--ê,名號做勇敢ê花,用燦爛笑容驕傲活--leh。 Tio̍h金曲獎了後,誠實記錄滅火器三年隱遁,破腹相見ê創作,仝款ê島嶼情懷,kap逐家鬥陣,滅火器iáu徛tī tsia,tse是台灣ê滅火器!

2016年5月10日 星期二

《猶原leh笑-廖瑞銘教授紀念文集》索書辦法(已截止)請附20元郵票 ,另請寫明、收件人、收件地址、聯絡電話於便條紙上,並請於信封上註明索取《猶原leh笑-廖瑞銘教授紀念文集》, 將以上資料寄至「10843台北市萬華區中華路一段106號9樓 李江却台語文教基金會收索取,ㄧ本20元郵資。(2本40元,3本60元,以此類推)

索書活動至2016/5/10截止(郵戳為憑)
數量有限,提前送完會公布訊息在李江却台語文教基金會網站及FB。

2016年5月4日 星期三

田園青春夢(KKF微生物菌自然農法) (廣告)


尺寸:16開 (19.6 X 27.3 公分)
文:程鉄翼 
圖:翁秀嬋 
配音配樂:陳永鑫
「自然農法、善待土地 延續萬物共生、共存的法則」 ,一個感人的故事,濃厚感情以及生命的永續連結力量。
購買請洽台語傳播

建議售價 $360元
優惠方案 3本1,000(含運費)
台南社大校長林朝成表示,「KKF農法」是由民間熱心人士陳瑞芳出錢出力,邀請泰國米之神基金會創辦人Dacha親自來台灣授課,跑遍全國各農業鄉鎮推廣,南部主要由台南社大台語講師程鐵翼負責接洽開課,3年來義務服務開課及輔導台南農友學習,並曾輔導菁寮國中、國小師生成功栽種稻米,該操作方式亦運用在台南公園的土壤改善與培育上。
---------------------------------
訂書少於1000元,需外加郵資65元。(2015/03/03更新)
付款如需要採取貨到付款(郵局代收)外加30元郵局手續費。
beh買冊請連絡:
郵局 劃撥口座:50176135 戶名:台語傳播企業有限公司
銀行電匯iah ATM轉帳 彰化銀行北新分行活期存款 5623-01-068191-00
戶名:台語傳播企業有限公司
E-Mail:tgtpbooks@gmail.com
連絡人:鄭小姐(高雄)
TEL/07-334-8080/0985-315-643 (高雄聯絡處,拜一到拜五10:00-17:00)
---------------------------------

《臺江臺語文學》 第十九期專題徵稿啟事 主題:海外臺文


Lóng講當代ê臺語文運動,是海外線hām島內線kap-tsuí合流 ê產物。Lán隨beh問幾ê-á問題:Nā無海外線,島內ê臺語文運動,勢面拍算ē有siánn-mih無kâng?Tsit ê問題tiānn-tio̍h kiau下底ê問題有tī-tāi:海外ê臺語文運動有siánn-mih內涵?I ê歷史lán beh án-ná交代,kám交代--ah?1991年(07.01),《台文通訊》(TBTS)tī美國加州創刊,suà tī島內發行,標示海內外kap-lâu ê運動khut-sè,是海外線運動ê起點,ah-sī過站?李豐明發表〈寄望台文通訊〉(TBTS no.1):「海外ê語文工作nā kap島內--ê脫節,tō親像欠一lián ê kha踏車。」Án-ne,島內、外ê運動有siánn-mih應然kap實然ê關係?
後一期,按算lia̍h「海外臺文」做題,關顧tsia-ê tāi-tsì,ǹg-bāng ta̍k-ê針對海外線ê議題賜稿(個論、綜論lóng好):1.海外ê臺語文研究、教育;2.運動團體、期刊、出版狀況;3.海外臺語作家ê創作成績,koh in ê文學觀、運動觀;4.海外運動tī臺語文學史ê定位;5.其他相關議題。論述、回顧性文章lia̍h外,mā ǹg海外作家、臺僑gia̍h筆寫稿,四大文類lóng好,創作性篇章kap一般性雜文無嫌,題材無限。理想bú hōo大,lán ê專題tiānn-tio̍h做bē夠額。兩線講--是kap-tsuí--ah,海內外ê作派、「門風」iáu是koh-iūnn koh-iūnn。Beh án-ná作法相對、運動一致,是專題外ê tāi-tsì,mā是時間外ê眼界。
第十九期:2016年8月初5出版、8月15上市;6月20截稿。

2016年4月29日 星期五

2016世界母語日座談---台語生活實踐座談


台語生活實踐座談│Momo 8:34
台語生活實踐座談│許維德 15:03
台語生活實踐座談│林秀珊 14:25

2015年阿却賞文學獎頒獎典禮

2016有影講台語頒獎典禮(台北場)2016有影講台語頒獎典禮

2016有影講台語頒獎典禮│冰淇淋台語說三態4:54
2016有影講台語頒獎典禮│阿菲ài煮飯  4:13
2016有影講台語頒獎典禮│金棗教學5:23
2016有影講台語頒獎典禮│DRG練痟話7:34
2016有影講台語頒獎典禮│阿玄講228丁窈窕的故事 4:35
2016有影講台語頒獎典禮│這是啥物政府?!  7:11
2016有影講台語頒獎典禮│米米劇場─福壽螺6:26
2016有影講台語頒獎典禮│浮力尪仔來迌迌4:48

2016年4月13日 星期三

20160409廖瑞銘追思紀念會大合照感謝逐家 ê參與,未來ê路,咱繼續做伙行。

歡迎報名2016年春季全民台語認證!

測驗日期:2016年5月14日(六)
網路報名3月15日~4月15日;通訊報名4月18日~4月20日

全民台語認證類別:

1.全民台語認證2.中小學生台語認證3.台語白話字檢定

報名日期:網路報名3月15日~4月15日;通訊報名4月18日~4月20日

測驗日期:2016年5月14日(六)

詳細考試資訊,請上全民台語認證官網查詢:http://ctlt.twl.ncku.edu.tw/

聯絡電話:06-2387539

2016年4月11日 星期一

【更正啟事】廖瑞銘教授紀念文集廖瑞銘教授紀念文集第23頁的「年表」,出世年份正確為1955,編輯誤植成「1995」,特此更正。造成大家誤解,請見諒。

2016年4月10日 星期日

廖瑞銘追記紀念會(影片)上

廖瑞銘追思紀念會

財團法人李江却台語文教基金會貼上了 2016年4月8日

廖瑞銘追記紀念會(影片)下

廖瑞銘追思紀念會II

財團法人李江却台語文教基金會貼上了 2016年4月9日

2016年4月9日 星期六

前台文筆會理事長廖瑞銘教授追思會

中山醫學大學台灣語文學系教授、前台文筆會理事長、「屏風表演班」台語及史學顧問廖瑞銘教授年初因病溘逝,同僚親朋為緬懷其對母語復振、台灣文學、台灣戲劇與史學的貢獻,將於4月9日下午兩點至四點假國立台灣文學館一樓演講廳舉行追思會,追思會由其生前擔任董事的李江却台語文教基金會主辦,國立台灣文學館、笠詩社、台羅會、台文筆會、成大台語文測驗中心、李文正議員服務處等單位協辦。會中將發表紀念文集,並共同欣賞廖教授所愛的歌謠,邀請親友分享故人懿行、生活點滴。
除了音樂與分享,追思會中並將發送親朋同事學生等合撰的廖瑞銘教授紀念文集,以及廖教授的遺著《生活中ê美感》,並提供「台灣百合」種子包供自由索取,以緬懷廖教授一生對這塊土地的愛及付出。

2016年4月8日 星期五

【歡迎分享訊息】廖瑞銘教授紀念文集將於追思紀念會現場發送廖瑞銘教授紀念文集將於追思紀念會現場發送(數量有限),邀請您一起來認識廖瑞銘教授。
日期:2016/4/9(拜六)
時間:下晡兩點至四點
地點:國立台灣文學館 一樓演講廳
除了音樂與分享,追思會中並將發送親朋同事學生等合撰的廖瑞銘教授紀念文集,以及廖教授的遺著《生活中ê美感》,並提供「台灣百合」種子包供自由索取,以緬懷廖教授一生對這塊土地的愛及付出。

2016年4月5日 星期二

台灣羅馬字協會仁武分會2016/讀書會台語文化系列講座-第四場第四場2016/4/6晚7:00

主題:國家語言發展法草案討論。

講座地點:高雄市仁武區八德西路1658-5號

主講:蔣為文 教授;美國德克薩斯大學阿靈頓分校語言學博士。

台灣語言學家、作家、台語文運動推行者。成功大學台灣文學系教授、台灣語文測驗中心主任、越南研究中心主任、台文筆會祕書長、台灣羅馬字協會理事長

聯合國教科文組織宣布台灣話瀕臨滅絕危機。
歡迎關心台語生死的好朋友免費來聽。請相招來參加,大家做伙救台語。

坐捷運來ê朋友,請tī新左營坐紅60公車到八德一路口下車。

有欲參加的人請連絡電話0921957708,通予阮統計人數